Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ταξίδι με σκαφίδι μια κιθάρα
σε πέλαγο με ήχους μείζονες,
στου δεκαπεντασύλλαβου το δρόμο.
Aπόψε που θυμάμαι τ όνομά σου,
σκαρώνω ένα τραγούδι